Ekonomická olympiáda

Ekonomická olympiáda (EO) je celoslovenská súťaž v znalostiach z ekonómie a financií. Svojím poňatím prispieva k ďalšiemu rozvoju kľúčových schopností a znalostí stredoškolákov v tomto odbore. Otázky do súťaže a koncepciu Ekonomickej olympiády spoluvytvárajú ekonómovia a odborníci z Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS), Českej národnej banky a Inštitútu ekonomického vzdelávania (INEV).

Cieľom Ekonomickej olympiády je podporovať ekonomické vzdelávanie na slovenských školách a vzbudiť záujem o ekonomické témy u mladých ľudí. Vyhľadávame medzi slovenskými stredoškolákmi nadaných budúcich ekonómov a následne ich chcem podporovať v ďalšom rozvoji. Celonárodná ekonomická súťaž ich prepojí s ekonómami a expertmi, ktorí môžu študentov následne inšpirovať a podporovať na študijnej a kariérnej ceste. Študenti môžu taktiež vyhrávať stáže a hodnotné ceny, ktoré Ekonomickej olympiáde poskytujú partneri projektu.

Ekonomická olympiáda je jednotná pre celé územie Slovenskej republiky a má formu súťažných kôl. Termíny konania jednotlivých kôl sú uvedené v harmonograme EO a sú záväzné.

Ide o postupovú súťaž, súťažiaci teda začína v školskom kole, ak je úspešný postupuje do krajského kola a ďalej do finále (tento postup je záväzný a nedá sa obísť ani skrátiť). V jednotlivých kolách súťaže účastníci riešia test s uzavretými a otvorenými otázkami. Viac informácií o štruktúre a obsahu testu nájdete tu.