Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu

základné údaje - Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava

Študentky a študenti Gamče majú možnosť uchádzať sa o získanie prestížnej Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu (DofE). Táto cena je postavená na štyroch kľúčových oblastiach, do ktorých sa mladí ľudia zapájajú: rozvoj talentu, dobrovoľníctvo, šport a dobrodružná expedícia. Účastníci programu si stanovujú vlastné ciele, ktoré sú zároveň výzvou pre ich osobný rozvoj. V DofE účastníci nesúperia jeden proti druhému, ale každý musí prekonať sám seba a dosiahnuť svoje vlastné ciele.
Program je možne realizovať na troch úrovniach (bronzová, strieborná a zlatá). Jednotlivé úrovne sa líšia v dĺžke a náročnosti. Na najnižšej úrovní musí program mladý človek realizovať aspoň 6 mesiacov a na najvyššej aspoň 18 mesiacov. Za dosiahnutie každej z úrovní je mladý človek ocenený a motivovaný k ďalšiemu rozvoju.
Mladí ľudia sa do programu zapájajú dobrovoľne, prostredníctvom licencovaných Miestnych centier DofE na Slovensku. Tu účastníci programu získajú mentora, ktorý im pomôže v nastavení cieľa a poskytne im potrebnú podporu.

Hlavná podmienka zapojenia sa do programu je vek 14 až 24 rokov. Dve hlavné podmienky absolvovania sú:

 1. zapojiť sa aspoň hodinu týždenne do zvolených aktivít a
 2. splniť si individuálne ciele pre každú oblasť programu.

Ako sa zapojiť do ceny DofE na Gamči
Na začiatku školského roku sa robí nábor nových uchádzačov. Stačí napísať krátky motivačný list, v ktorom stručne opíšete:

 • aktivity, ktorým sa chcete venovať v oblasti talentu, športu a dobrovoľníctva,
 • dôvod, prečo sa chcete zapojiť do programu,
 • a v neposlednom rade i dôvod, prečo si máme vybrať práve teba!

DofE tím na Gamči

školský koordinátor programu

  • Mgr. Ľuboš Masaryk, M.A.
   • lubos.masaryk@gamca.sk

vedúce programu

  • Mgr. Mária Balajková
   • maria.balajkova@gamca.sk
  • Mgr. Ivana Belková
   • ivana.belkova@gamca.sk
  • Mgr. Katarína Gabrižová
   • katarina.gabrizova@gamca.sk
  • Mgr. Andrea Gofjárová
   • andrea.gofjarova@gamca.sk

expedičný vedúci

  • Mgr. Matúš Miškovčík
   • matus.miskovcik@gamca.sk