Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu

Od školského roku 2016/17 majú študentky a študenti Gamče možnosť uchádzať sa o získanie prestížnej Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu (DofE). Stačí prijať výzvy v troch oblastiach a podstúpiť so spolužiakmi dobrodružnú expedíciu.

V rámci programu na sebe účastníci pracujú a zlepšujú sa. Pravidelne vykonávajú aktivity v troch oblastiach: šport, talent a dobrovoľníctvo tak, aby si splnili svoje ciele. „Program je jedinečný v tom, že mladí ľudia si v jednotlivých oblastiach sami volia aktivity, ktoré ich bavia alebo zaujímajú. Ide o prekonávanie vlastných limitov. Preto je výber na nich,“ vysvetlil Miloš Ondrášik, manažér programu.

Svojou vytrvalosťou a ochotou pracovať na sebe sa môžu mladí ľudia pochváliť pri uchádzaní sa o prácu alebo v prihláške na vysokú školu. Absolventov programu dokonca uprednostňujú aj také prestížne univerzity, akými sú Harvard, Oxford, či Cambridge.
 

Každý má potenciál uspieť a získať Medzinárodnú cenu vojvodu z Edinburghu!

 

Šancu uspieť má naozaj každý, kto po dobu minimálne šiestich mesiacov dokáže pracovať na dosiahnutí vlastných cieľov. Okrem toho, spolu so skupinou spolužiakov podstúpi dobrodružnú expedíciu. „Musíte prekonať neznámy terén, prenocovať v horách a pokoriť cieľ,“ hovorí o svojich zážitkoch Janka, účastníčka jednej z expedícií. Ako výhodu však vníma, že to nie je len taký obyčajný školský výlet, ale skutočné dobrodružstvo so stanovaním v horách a na vlastnú päsť. “O to lepší pocit to je, keď sa vám dobrodružná expedícia podarí,” hodnotí Janka.
 

 
Program vznikol ešte pred 60timi rokmi v Británii a zakladal ho manžel britskej kráľovnej, princ Philip. Dnes ho ročne absolvuje 1,3 milióna mladých ľudí v 140tich krajinách sveta. Na Slovensku si prvých 86 absolventov preberalo ocenenie za svoju prácu z rúk britského veľvyslanca na Slovensku. Svojou účasťou ich poctil aj pán prezident Andrej Kiska, ktorý ocenil úsilie, ktoré museli študenti stredných škôl dobrovoľne vynaložiť, aby Medzinárodnú cenu vojvodu z Edinburghu (DofE) získali. Prezident vo svojom prejave povzbudil mladých ľudí, aby pokračovali v aktivitách aj mimo povinností v škole, lebo skutočné osobnosti sa poznajú aj podľa toho, čo sú ochotní robiť naviac.

Zapojiť sa do Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu sa môžete už aj na Gamči. Stačí napísať krátky motivačný list, v ktorom stručne opíšete:
– aktivity, ktorým sa chcete venovať v oblasti talentu, športu a dobrovoľníctva,
– dôvod, prečo sa chcete zapojiť do programu
– a v neposlednom rade i dôvôd, prečo si máme vybrať práve Teba!

Motivačný list je potrebné odovzdať do 12. 10. 2016 (deadline je 14:00 hod.) školskej koordinátorke programu DofE p.p. Leskovjanskej alebo vedúcej programu p.p. Vojčíkovej.

O Medzinárodnej cene vojvodu z Edinburghu

(The Duke of Edinburgh’s International Award, skrátene DofE z Duke of Edinburgh)

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu je postavená na štyroch kľúčových oblastiach, do ktorých sa mladí ľudia zapájajú: rozvoj talentu, dobrovoľníctvo, šport a dobrodružná expedícia. Účastníci programu si stanovujú vlastné ciele, ktoré sú zároveň výzvou pre ich osobný rozvoj.

Hlavná podmienka zapojenia sa do programu je vek 14 až 24 rokov. Dve hlavné podmienky absolvovania sú:

1) zapojiť sa aspoň hodinu týždenne do zvolených aktivít vo všetkých 4 oblastiach programu a
2) splniť si individuálne ciele pre každú oblasť programu.

V DofE účastníci nesúperia jeden proti druhému, ale každý musí prekonať sám seba a dosiahnuť svoje vlastné ciele.

Mladí ľudia sa do programu zapájajú dobrovoľne, prostredníctvom licencovaných Miestnych centier DofE na Slovensku (ktorým Gamča od septembra 2016 je!).Tu účastníci programu získajú mentora, ktorý im pomôže v nastavení cieľa a poskytne im potrebnú podporu.

Program je možne realizovať na troch úrovniach (bronzová, strieborná a zlatá). Jednotlivé úrovne sa líšia v dĺžke a náročnosti. Na najnižšej úrovní musí program mladý človek realizovať aspoň 6 mesiacov a na najvyššej aspoň 18 mesiacov. Za dosiahnutie každej z úrovní je mladý človek ocenený a motivovaný k ďalšiemu rozvoju.