Termíny procesu

Zákonný zástupca písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie. Potvrdenie sa doručuje cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom emailu, poštou na adresu strednej školy alebo do elektronickej schránky strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.

dátum info
13. októbra 2023  dni župných škôl – OC Bory Mall
16. novembra 2023  deň otvorených dverí na Gamči
do 20. marca 2024  zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku na školu riaditeľovi školy
najneskôr 14 dní pred termínom PS  odoslanie potvrdenia o predmetových olympiádach
najneskôr 7 dní pred termínom PS  riaditeľ strednej školy odošle rozhodnutie o prijatí bez prijímacích skúšok
29. apríla 2024  1. termín prijímacích skúšok – 7902J 01
30. apríla 2024  1. termín prijímacích skúšok – 7902J 74
2. mája 2024  1. termín prijímacích skúšok – 7902J
6. mája 2024  2. termín prijímacích skúšok – 7902J
9. mája 2024  2. termín prijímacích skúšok – 7902J 01
10. mája 2024  2. termín prijímacích skúšok – 7902J 74
19. mája 2024  vyzrozumenie o výsledku – škola zverejní výsledky prijímacieho konania
do 24. mája 2024  potvrdenie prijatia na vzdelávanie / termín doručenia o nastúpení / nenastúpení žiaka do 1. ročníka

29. apríl a 9. máj 2024

8 – ročné a 4 – ročné štúdium 7902J 01 – matematika

odbor vzdelávania, v ktorom sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania

čas info
Od 7.30 – 8.00  usadenie žiakov do tried
8.00 – 8.10  organizačné pokyny
8.10 – 8.50  Test Matematika A
najneskôr 14 dní pred termínom PS  odoslanie potvrdenia o predmetových olympiádach
8.50 – 9.00  prestávka
9.00 – 9.05  administrácia
9.05 – 9.45  Test Matematika B
9.45 – 9.55  prestávka
9.55 – 10.00  administrácia
10.00 –10.40  Test Všeobecných študijných predpokladov
10.45  školu opustia všetci žiaci

30. apríl a 10. máj 2024

5 – ročné štúdium 7902J 74 – bilingválne štúdium

odbor vzdelávania, v ktorom sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania

čas info
Od 7.30 – 8.00  usadenie žiakov do tried
8.00 – 8.10  organizačné pokyny
8.10 – 8.50  Test Matematika
najneskôr 14 dní pred termínom PS  odoslanie potvrdenia o predmetových olympiádach
8.50 – 9.00  prestávka
9.00 – 9.05  administrácia
9.05 – 9.45  Test Anglický jazyk
9.45 – 9.55  prestávka
9.55 – 10.00  administrácia
10.00 –10.40  Test Slovenský jazyk
10.45  školu opustia všetci žiaci

2. máj a 6. máj 2024

8 – ročné a 4 – ročné štúdium 7902J

čas info
Od 7.30 – 8.00  usadenie žiakov do tried
8.00 – 8.10  organizačné pokyny
8.10 – 8.50  Test Matematika A
najneskôr 14 dní pred termínom PS  odoslanie potvrdenia o predmetových olympiádach
8.50 – 9.00  prestávka
9.00 – 9.05  administrácia
9.05 – 9.45  Test Matematika B
9.45 – 9.55  prestávka
9.55 – 10.00  administrácia
10.00 –10.40  slovenského jazyka
10.45  školu opustia všetci žiaci