Otvárané triedy 2024

Otvárané triedy na školský rok 2024/2025

Najvyšší počet žiakov v študijnom odbore a učebnom odbore

Bratislavský kraj – školský rok 2024/2025

Školský rok 2024/25

Informácie k aktuálnym prijímačkam nájdete v časti Prijímačky máj 2024.