Otvárané triedy 2024

Počet otváraných tried spolu s počtom študentov nám bude pridelený do 30. novembra 2023. Následne tieto počty zverejníme na tejto stránke.

Školský rok 2024/25

Informácie k aktuálnym prijímačkam nájdete v časti Prijímačky máj 2024.