Ako podať prihlášku

Každý žiak a žiačka si podáva jednu prihlášku, na ktorej môže uviesť dva študijné odbory, ktoré nevyžadujú overenie talentu (naša Príma B a I. B) a dva odbory, ktoré vyžadujú overenie talentu (naša Príma A, I. A a I. C).

Prihlášku na Gamču si podávate do termínu, ktorý bude čoskoro zverejnený.

Samotnú prihlášku by ste mali dostať na vašej základnej škole, tu si môžete stiahnuť čistú kópiu.

Prihlášku vyplníte nasledovne:

22. EDU ID školy: 100000041

23. Názov strednej školy: Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava
24. Kód študijného odboru: 7902J 01 (Príma A & I. A), 7902J (Príma B & I. B) alebo 7902J 74 (I. C)
25. Názov študijného odboru: gymnázium – matematika (Príma A & I. A), gymnázium (Príma B & I. B) alebo gymnázium – bilingválne štúdium (I. C)
26. Termín skúšky: 1 alebo 2
27. Vyučovací jazyk odboru vzdelávania: 200
28. Záujem o prípravu v systéme duálneho vzdelávania: 0
29. Záujem o školský internát: 0

Gamča nemá svoj vlastný školský internát a preto musíte v bode 21 napísať hodnotu nula aj v prípade, že máte záujem o internát. V časti Praktické informácie – Ubytovanie si môžete prečítať o tom ako fungujeme s internátmi.

V prihláške je dôležité uviesť fungujúce telefonické a emailové kontakty, aby sme vás vedeli v prípade potreby kontaktovať.

Prihlášky spracujeme a pozvánku na prijímačky môžete od nás očakávať najneskôr zákonných päť dní pred dňom prijímacích skúšok.

V prípade, že sa zo závažných dôvodov skúšok nebude môcť zúčastniť, je potrebné nás urýchlene kontaktovať.

Prijímačky ‚máj 2023‘
Termíny procesu
Prijímačky ‚máj 2023‘
Deň vedomostných testov