Ako podať prihlášku

Obsah stránky ešte nie je aktualizovaný pre prijímačky na školský rok 2022/23. Pracujeme na tom.

Každý žiak a žiačka si môže podať dve prihlášky na štúdium na strednej škole – buď na dve stredné školy alebo na dva študijné programy na tej istej škole. Okrem toho si môže podať dve prihlášky na stredné školy vyžadujúce talentovú skúšku, o.i. naša Príma A, I. A a I. C.

Prihlášku na Gamču si podávate na vašej základnej škole, v termíne podľa triedy do ktorej sa hlásite – pre Prímu A, I. A, I. B a I. C je to tento školský rok do štvrtka 8. apríla 2021. Ešte existuje možnosť, že doručenie potvrdenej prihlášky nenecháte na ZŠ ale doručíte nám ju osobne alebo poštou, vtedy je termín posunutý o týždeň, teda do piatka 16. apríla 2021.

Samotnú prihlášku by ste mali dostať na vašej základnej škole, tu si môžete stiahnuť čistú kópiu. Prihlášku vyplníte nasledovne:

16. Kód školy: 017337101
17. Názov školy: Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava
18. Kód odboru: 7902J01 (Príma A & I. A), 7902J (I. B) alebo 7902J74 (I. C)
19. Názov odboru: gymnázium – matematika (Príma A & I. A), gymnázium (I. B) alebo gymnázium – bilingválne štúdium (I. C)
20. Termín skúšky: 1 (Príma A, I. A & I. C) resp. 1 alebo 2 (I. B)
21. Vyučovací jazyk: 200
22. Športová trieda: 0
23. Internát: 0

Kvôli situácii s koronavírusom nie je potrebné potvrdenie od lekára.

Gamča nemá svoj vlastný školský internát a preto musíte v bode 21 napísať hodnotu nula aj v prípade, že máte záujem o internát. V časti Praktické informácie – Ubytovanie si môžete prečítať o tom ako fungujeme s internátmi.

V prihláške je dôležité uviesť fungujúce telefonické a emailové kontakty, aby sme vás vedeli v prípade potreby kontaktovať.

Vaša základná škola nám následne vašu prihlášku zašle, my všetky prihlášky spracujeme a pozvánku na prijímačky môžete od nás očakávať najneskôr zákonných päť dní pred dňom prijímacích skúšok.

Približne 7 dní pred jej konaním vám príde email z adresy riaditelstvo@gamca.sk, v ktorom uvidíte vaše body za zvyšné kritéria (napr. olympiády, prospech) a budete tak mať možnosť skontrolovať si ich. Náš email žiaľ často končí aj vo vašom priečinku nevyžiadanej pošty (spam), čo ale nevieme ovplyvniť.

V prípade, že sa zo závažných dôvodov skúšok nebude môcť zúčastniť, je potrebné nás urýchlene kontaktovať.

Prijímačky 2022/23
Termíny procesu
Prijímačky 2022/23
Deň prijímačiek