Úspechy

základné údaje - Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava

Gamčáci a Gamčáčky dosahujú dlhodobo výborné výsledky vo vedomostných a neraz i v športových súťažiach na národnej i medzinárodnej úrovni. Značná časť podielu na úspechoch patrí aj ich rodičom a učiteľom zo základnej školy.

Sú to však gamčácke profesorky a profesori, ktorí vedia s talentovanými mladými ľuďmi pracovať nielen počas štandardných vyučovacích hodín, ale aj pomocou vrcholových družstiev či rôznych seminárov rozvinúť ich potenciál a tým ich prvotne priviesť k úspechom na akademickej pôde a následne aj v ich zvolenej profesii.

Ministerstvo školstva SR každoročne do 15. novembra finančne oceňuje školy za mimoriadne výsledky žiakov za predošlý školský rok. INEKO rebríček tieto sumárne hodnoty za školy prepočítava na jedného študenta školy pre svoju kategóriu mimoriadne výsledky.


Naše umiestnenia sú v kategórii mimoriadne výsledky v rámci slovenských gymnázií nasledovné:

Rok Umiestnenie Skóre
2023/24 zatiaľ nezverejnené zatiaľ nezverejnené
2022/23 1. 10.0
2021/22 1. 10.0
2020/21 1. 10.0
2019/20 2. 10.0
2018/19 2. 9.8
2017/18 4. 8.8
2016/17 2. 9.5
2015/16 2. 9.4
2014/15 1. 10.0
2013/14 1. 8.7
2012/13 1. 8.9
2011/12 1. 9.1
Maximum je 10 bodov, údaje za školský rok 2011/12 sú začiatkom tejto kategórie INEKO rebríčka.

Naše jednotlivé úspechy na národnej a medzinárodnej úrovni zoradené podľa predmetov:

Ďalšie kvalitatívne a kvantitatívne údaje o nás nájdete v časti Štatistiky.