Chémia

Umiestnenia našich žiakov v kolách Chemickej olympiády podľa jednotlivých rokov:


Medzinárodná Chemická olympiáda:

2022/23

 • Matej Škubla – strieborná medaila v Zürichu

Celoštátne kolo Chemickej olympiády (kategórie A):

2022/23

 • 4. miesto – Matej Škubla
 • 6. miesto – Matúš Bagin
 • 10. miesto – Martin Pistovčák
 • 13. miesto – Gabriela Kerényiová
 • 30. miesto – Tomáš Miklošovič

2021/22

 • 12. miesto – Gabriela Kerényiová

2020/21

  17. miesto – Monika Spurná

2018/19

  21. miesto – Martin Čižmár
  25. miesto – Kristián Gogora

2016/17

  5. miesto – Jakub Dávid Malina

2015/16

  4. miesto – Juraj Májek
  6. miesto – Jakub Dávid Malina

2014/15

  12. miesto – Juraj Májek

2012/13

  21. miesto – Daniel Glanc

2010/11

  22. miesto – Kristína Šešerová

2008/09

  17. miesto – Jozef Fekiač
  19. miesto – Ján Vallo
Umiestnenie našich tímov na medzinárodnej súťaži Chemiklání v Pardubiciach podľa školských rokov:

2023/24

 • Kategória A
  • 3. miesto – tím v zložení Matúš Bagin, Sára Spustová, Matej Škubla, Veronika Duchajová a Jakub Kovaľ
 • Kategória B
  • 11. miesto – tím v zložení Richard Krajča, Richard Viskup, Saša Rybaničová, Jakub Hýbal a Šimon Dafčík

2022/23

 • Kategória A
  • 6. miesto – tím v zložení Martin Babala, Matúš Bagin, Šimon Harák, Eduard Mrug, Tomáš Miklošovič
 • Kategória B
  • 1. miesto – tím v zložení Lucia Chladná, Martin Pistovčák, Michal Semko, Elena Simčová, Matej Škubla

2020/21

 • Kategória A
  • 2. miesto – tím v zložení Martin Babala, Viktor Imrišek, Gabriela Kerényiová, Ivo Novysedlák, Klára Palová

2016/17

 • Kategória A
  • 7. miesto – Juraj Májek, Jakub Dávid Malina, Barbara Pulmannová, Jakub Krištof, Adam Takács

2015/16

 • Kategória A
  • 1. miesto – Juraj Májek, Jakub Dávid Malina, Barbara Pulmannová, Jakub Krištof, Adam Takács

[článok na nástenke]

Umiestnenie našich tímov v medzinárodnej súťaži Chemický náboj:

2022/23

 • Juniori

  • 1. miesto – Lucia Chladná, Michal Semko, Elena Simčová, Matej Škubla
  • 3. miesto – Radovan Krasňanský, Mária Mederlyová, Richard Viskup
 • Seniori

  • 4. miesto – Martin Babala, Matúš Bagin, Gabriela Kerényiová, Eduard Mrug
  • 8. miesto – Alexander Herceg, Jozef Kyčina, Marej Majerík, Tomáš Miklošoviče
Umiestnenie našich tímov v medzinárodnej súťaži Vedecký štvorboj:

2022/23

 • 2. miesto – Martin Babala, Eduard Mrug, Timea Valovičová, Roland Vizner
 • 6. miesto – Matúš Fülöp, Michal Haverlík, Jakub Hladík, Marián Koval
Umiestnenie našich tímov v celoslovenskom kole Vedeckých krabíc:

2022/23

 • 1. miesto – Teo Gertler, Michal Haverlík, Jakub Peťko, Martin Pistovčák