Vedecká cukráreň – január 2023

Pondelok, 23. januára 2023

Dňa 17. januára 2023 sme sa v rámci chémie po dlhšom čase s triedami sexta A a sexta B zúčastnili na prednáške vo Vedeckej cukrárni CVTI SR.

Téma bola veľmi aktuálna a zaujímavá a to Batérie a ich budúcnosť v elektromobilite.

Študentom sa prednáška a diskusia veľmi páčila. Za aktívnu účasť na prednáške a podnetné otázky a pripomienky boli naši dvaja študenti obdarení knižnou a sladkou odmenou.

Ostatní odchádzali obohatení informáciami o histórii batérií, o podstate fungovania batérií, typoch batérií, ale aj výrobe batérií, výhodách a nevýhodách elektrických áut z pohľadu Slovenska a budúcnosti.

Veríme, že aj naďalej budeme mať možnosť zúčastniť sa ďalších zaujímavých prednášok vo Vedeckej cukrárni.

Za pedagógov p.p. Knotková a p.p. Jajcaj.

< Naspäť na nástenku

Prameň ilustrácií: internety-a-gamca.sk a CVTISR