Súťaž Čsl. légie 2018

Streda, 27. júna 2018

V strede júna sme sa v Brne zúčastnili na 17. ročníku medzinárodnej súťaže Čo vieš o československých légiach?

V kategórii ZŠ sa na prvom mieste umiestnilia Zuna Hochelová z Kvarty.

V kategórii SŠ sa na prvom mieste umiestnil Jozef Adamík z 3.C.

Obom gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu!

< Naspäť na nástenku

Viac o súťaži nájdete na webe vyhlasovateľa .

Prameň ilustrácii: internety-a-gamca.sk