Pozvánka na rodičko (18. 11. 2019)

Pondelok, 11. novembra 2019

Milí rodičia,

v pondelok 18. novembra 2019 sa o 17:30 uskutočnia rodičovské združenia (triedne kolektívy) pre všetky triedy. Následne od 18:00 do 19:00 budete mať možnosť konzultácii s jednotlivými vyučujúcimi vrámci konzultačných hodín.

Zasadnutie Rady rodičov sa uskutoční predtým o 16:30.

V pondelok bude otvorený iba predný vchod do budovy. Umiestnenie tried si môžete pozrieť na plániku alebo sa spýtajte vašich detí.

S pozdravom,


Mgr. Viera Babišová

riaditeľka