Miestnosti

Aby sme sa v našej budove v školskom roku 2016/17 nestratili:
prízemie

1. poschodie

2. poschodie

-1. poschodie

-2. poschodie