Pozvánka na rodičko (16. 9. 2019)

Utorok, 10. septembra 2019

Milí rodičia,

v pondelok 16. septembra 2019 o 17:00 sa uskutočnia rodičovské združenia (triedne kolektívy) pre nové triedy – t.j. Príma A, Príma B, I. A, I. B a I. C. Prípadne aj pre triedy, ktoré sa tak samy rozhodnú.

Rodičovské združenie pre všetky triedy bude v neskoršom termíne aj s následnou možnosťou konzultácii s jednotlivými vyučujúcimi v rámci konzultačných hodín.

V pondelok bude otvorený iba predný vchod do budovy. Umiestnenie tried si môžete pozrieť na plániku alebo sa spýtajte vašich detí.

S pozdravom,
Mgr. Viera Babišová
riaditeľka