Olymp. v anglickom jazyku 2020/21 – SK (2C1)

Utorok, 30. marca 2021

V stredu 24. a štvrtok 25. marca 2021 sa konalo celoštátne kolo Olympiády v anglickom jazyku, na ktorom mala aj Gamča svoje zastúpenie:

V kategórii bilingválnych gymnázií nás reprezentovala Patrícia Labajová z I. C, ktorá sa umiestnila na piatom mieste. Vzhľadom na to, že v kategórii bilingválnych gymnázií súťažia študenti od prvého po piaty ročník spolu, ide o veľmi pekné umiestnenie našej prváčky.

“Som spokojná, keďže konkurencia bola obrovská. Vôbec som to nečakala, keďže som v tejto kategórii súťažila prvýkrát, ale nie posledný. – P. L.”

Gratulujeme k výsledku a ďakujeme za reprezentáciu!