Dejepisná olympiáda 2020/21 – SK

Pondelok, 3. mája 2021

V termíne 26. a 27. apríla 2021 sa online formou konalo celoštátne kolo Dejepisnej olympiády, ktoré pozostávalo z dvoch časti – písomný test a online prezentácia s obhajobou práce na vybranú tému. Po postupe z krajského kola mala Gamča vo finále dvojité zastúpenie:

V kategórii A skončil Oliver Dravecký (Oktáva) na 2. mieste.

V kategórii B skončila Karin Jakubcová (I. A) na 4. mieste.

Blahoželáme k výsledkom a ďakujeme za reprezentáciu! Za prípravu ďakujeme p.p. Rybárovej.