Mgr. Monika Rybárová

Predmety:

Dejepis, Seminár z dejepisu, Seminár z dejín umenia

Triedy:

I.A, I.B, I.C, sexta, septima, II.C, II.D, III.C, III.D, seminár 3.ročínky DEU a SED, seminár 4.ročníky SED a DEU

V školstve (na Gamči) od:

1994/95 (2001/02)

Triednictvo:

3.C

Aprobácia:

Dejepis – Estetika

Vzdelanie:

2010 2. atestácia
2008 1. atestácia
1989 – 1994 Mgr., stredoškolský učiteľ Dejepis – Estetika, FiF UK Bratislava

Ďalšie aktivity:

– Som vedúca PK
– Na Gamči vediem krúžky Mladý historik a Mysli filmom
– Pripravujem študentov na viaceré dejepisné a umenovedné súťaže
– Organizujem poznávacie zájazdy pre Gamčákov a Gamčáčky
– Spolupracujem s Metodickým centrom
– Spolupráca s NŮCEM
– Spolupráca s SZPB v Bratislave, UPN, o.z Nenápadní hrdinovia, SOGA

Konzultácie pre študentstvo:

Som tu pre Vás každý deň. Kabinet sa nachádza na prízemí vľavo od vchodu. Všimnite si klopanie na mňa (klop klop pauza klop klop), nakoľko je nás v kabinete deväť.

Konzultácie pre rodičov:

Počas celého školského roka je Vám k dispozícii môj školský email rybarova71@gmail.com, prostredníctvom ktorého sa na mňa môžete obrátiť s Vašimi otázkami, pripomienkami či dohodnúť si osobné stretnutie v pondelok popoludní.

< Naspäť na zoznam profesorov a predmetových komisií

Aktualizované pre školský rok 2017/18