Mgr. Monika Rybárová

Predmety:

Dejepis, Seminár z dejepisu, Seminár z dejín umenia

Triedy:

Kvinta, tercia B, septima dejepis, seminár z dejepisu 3. a 4. ročník, seminár z dejín umenia 3. a 4. ročník

V školstve (na Gamči) od:

1994/95 (2001/02)

Triednictvo:

Kvinta (n)

Aprobácia:

Dejepis – Estetika

Vzdelanie:

2010 2. atestácia
2008 1. atestácia
1989 – 1994 Mgr., stredoškolský učiteľ Dejepis – Estetika, FiF UK Bratislava

Ďalšie aktivity:

– Som vedúca PK
– Som zástupkyňa riaditeľky pre mimoškolskú činnosť
– Som výchovná poradkyňa
– Som manažérka monitoringu pre projekt sČítanie
– Som vedúca Pedagogického klubu humanitného zamerania
– Na Gamči vediem krúžok Velikáni Slovenska
– Pripravujem študentov na viaceré dejepisné a umenovedné súťaže
– Organizujem exkurzie, besedy, prednášky pre študentov
– Spolupracujem s Metodickým centrom
– Spolupráca s NUCEM
– Spolupráca s SZPB v Bratislave, UPN, o.z Nenápadní hrdinovia, SOGA, SAV, UK v Bratislave ….

Konzultácie pre študentstvo:

Som tu pre Vás každý deň. Kabinet sa nachádza na prízemí vľavo od vchodu. Všimnite si klopanie na mňa (klop klop pauza klop klop), nakoľko je nás v kabinete deväť.

Konzultácie pre rodičov:

Počas celého školského roka je Vám k dispozícii môj školský email rybarova71@gmail.com, prostredníctvom ktorého sa na mňa môžete obrátiť s Vašimi otázkami, pripomienkami či dohodnúť si osobné stretnutie v úradných hodinách pondelok od 11:00 do 14:00 a v utorok od 15:00 do 16:30.

< Naspäť na zoznam profesorov a predmetových komisií

Aktualizované pre školský rok 2019/20 (3. januára 2020)