Video týždenník OH Hypnóza 2021 – 7. a 8.

Pozrite si sumárne video zo siedmeho a ôsmeho týždňa OH Hypnóza 2021:

Pozvánka na DOD 2021/22

Cezpoľný beh 2021/22 kraj (CH)

Na Kuchajde sa uskutočnilo krajské kolo cezpoľného behu na 4,5 kilometra aj s gamčáckou účasťou:

ilustračná fotka 1

Medzi jednotlivcami skončil Tomáš Kasza z kvinty A na treťom mieste.

ilustračná fotka 2

V družstvách náš chlapčenský tím v zložení Jakub Benčík, Filip Bukovác a Tomáš Kasza (všetci kvinta A) súťaž vyhral a postúpil na celoslovenské finále.

Ďakujeme za reprezentáciu a držíme palce na celoštátnom kole!

Prameň ilustrácii: internety-a-gamca.sk

Video týždenník OH Hypnóza 2021 – 6.

Pozrite si sumárne video zo šiesteho týždňa OH Hypnóza 2021:

Video týždenník OH Hypnóza 2021 – 4. a 5.

Pozrite si sumárne video zo štvrtého a piateho týždňa OH Hypnóza 2021:

Študentská rada 2021/22 – voľby

Na začiatku školského roka prebehli celoškolské voľby do volenej časti študentskej rady (žiacka školská rada) pre aktuálny školský rok 2020/21. Jedenásť miest obsadia:

ilustračná fotka 1

Matej Čillik (Septima)
Karin Jakubcová (II. A)
Júlia Zauková (III.C)
Laura Veronika Gášpárová (III. C)
Marek Ridarčik (Septima)
Šimon Németh (Oktáva)
Tomáš Šuster (Sexta)
Michal Cidorík (III. A)
Katarina Klejová (Septima)
Samuel Surmik (I. C)
Denisa Vargová (Sexta)

Ako predseda bol následne zvolený Matej Čillik a Júlia Zauková ako podpredsedníčka.

K volenej časti študentskej rady („vláda“) sa potom na niektoré zasadnutia pripoja ex-offo aj zástupcovia jednotlivých tried („parlament“).

Celej novej študentskej rade držíme palce!

Prameň ilustrácii: internety-a-gamca.sk

Video týždenník OH Hypnóza 2021 – 3.

Pozrite si sumárne video z tretieho týždňa OH Hypnóza 2021:

A prípadne aj tie z minulých týždňov ak ste ich ešte nestihli pozrieť:

Video týždenník OH Hypnóza 2021 – 2.

Pozrite si sumárne video z druhého týždňa OH Hypnóza 2021:

Video týždenník OH Hypnóza 2021 – 1.

Pozrite si sumárne video z prvého týždňa OH Hypnóza 2021:

Video týždenník OH Hypnóza 2021 – 0.

Pozrite si sumárne video z nultého týždňa OH Hypnóza 2021: