Matematická olympiáda 2021/22 – KK (A)

V utorok 11. januára 2022 sa konalo krajské kolo Matematickej olympiády najvyššej kategórie, teda kategórie A. Tá je určená najmä pre posledné dva ročníky na strednej škole respektíve gymnáziu, ale zúčastniť sa môžu aj mladší študenti.

Ide o individuálnu súťaž trvajúcu štyri hodiny a obsahujúcu štyri príklady, pričom pri každom príklade je dôležité nielen príklad vypočítať, ale aj poriadne zapísať svoj myšlienkový postup a dokázať jeho správnosť. Príklady sú následne obodované, je možné získať až 24 bodov, zatiaľ čo úspešným riešiteľom sa stáva každý riešiteľ, ktorý dosiahne aspoň 10 bodov.

Súťaž týmto kolom nekončí, na základe výsledkov krajského kola bude vybraných približne 40 súťažiacich z celého Slovenska, ktorí postúpia do marcového celoštátneho kola.

Z našej školy dosiahli študenti takéto umiestnenia:
1. miesto – Viktor Imrišek (Septima) – 24 b
1. miesto – Roland Vízner (III. A) – 24 b
5. miesto – Alica Dományová (Sexta) – 23 b
6. miesto – Lucia Chladná (Kvinta A) – 21 b
6. miesto – Pavol Pivko (Oktáva) – 21 b
9. miesto – Filip Prutkay (Sexta) – 20 b
12. miesto – Viktor Balan (Oktáva) – 18 b
12. miesto – Simon Omaník (Kvinta A) – 18 b
16. miesto – Uršuľa Mária Kossaczká (Sexta) – 17 b
21. miesto – Ela Vojtková (Oktáva) – 14 b
26. miesto – Viktória Krettová (Kvinta A) – 13 b
26. miesto – Elena Simčová (Kvinta A) – 13 b
30. miesto – Vladimír Drobný (III. A) – 12 b
30. miesto – Tomáš Chrenko (III. A) – 12 b
30. miesto – Eduard Mrug (III. A) – 12 b
30. miesto – Martin Vaško (Kvinta B) – 12 b
30. miesto – Andrej Znamenáček (Kvinta A) – 12 b
40. miesto – Timotej Šinkovic (Septima) – 10 b
42. miesto – Ivan Kushpel (IV. A) – 9 b

Ďakujeme našim profesorom za prípravu.

Všetkým študentom gratulujeme, ďakujeme za reprezentáciu školy a držíme palce na celoštátnom kole!

PF 2022

Aby bolo viac tých usmievavých tvárí naživo ako tých cez pixely obrazoviek.

Z Gamče vám želáme veselé Vianoce a štastný nový rok 2022!

±×÷

Pre pamätníkov: PF 2021, PF 2020, PF 2019, PF 2018, PF 2017, PF 2016

Fyziklání online 2021

Naši študenti sa v stredu 24. novembra po vyučovaní zúčastnili Fyziklání online. Ako sa píše aj na stránke súťaže, ide o internetovú tímovú súťaž pre každého, kto má záujem o fyziku a chuť spolupracovať.

Na riešenie súťažných úloh majú päťčlenné tímy 3 hodiny času. Tím má pri sebe vždy 7 príkladov, pričom za každý vyriešený dostane nový. Súťaž prepieha v troch kategóriach – A, B a C – ktoré sú rozdelené podľa ročníkov. Súťaž je medzinárodná, zúčastnilo sa jej 839 tímov z 50 krajín, vrátane tých gamčáckych.

V kategórií A
súťažil tím “Varcholovci a Horvátovci” v zložení Pavol Pivko (Oktáva), Jozef Mičáň (Oktáva), Viktor Balan (Oktáva), Samuel Stanek (IV. A), Filip Makara (IV. A), ktorý sa umiestnil na 198. mieste.

V kategórií B sa zúčastnili dva tímy.

Prvý z nich, tím “Archimedova Vaňa” – bol iba čiastočne gamčácky, jeho súčasťou boli Viktor Imrišek (Septima), Matej Repa (Septima) a Martin Belluš (Septima) – sa umiestnil na 21. mieste.

Druhý tím “Gumkáči” v zložení Jozef Kyčina (III. A), Eduard Mrug (III. A), Tomáš Chrenko (III. A), Vladimír Drobný (III. A) a Martin Babala (III.A) skončil na 87. mieste.

V kategorií C sme mali tímov viac, dokonca 6.

4. miesto vybojoval tím “57,2958Degosť” so súťažiacimi zo sexty: Daniel Medveczky, Alica Dományová, Jakub Lubušky, Filip Prutkay a Peter Kumančík.

Na 8. mieste skončili Karin Jakubcová, Miroslava Pokorná, Mária Ostertágová, Martin Sojka, Daniel Karas (všetci II. A) z tímu “Áčkarský POWER”.

Druhý tím z II. A v zložení Matúš Bagin, Jana Fľaková, Dávid Drobný, Michal Bachratý a Marek Majerik s názvom tímu “DMitrij MandleJeM” skončili na 40. mieste.

Ďalší tím “FI.AT” triedy I. A v zložení Mária Mederlyová, Veronika Duchajová, Patrik Prítrský, Jakub Kvačka a Samuel Kvačka sa umiestnil na 55. mieste.

Tím “Helikopter” v zložení Matúš Jonaštík, Peter Bachorík, Jakub Martinček, Tomáš Čahoj a Oliver Kugler (všetci II. A) sa umiestnil na 77. mieste.

Tím kvinty A s názvom “Matejova mamka” v zložení Viktória Krettová, Lucia Chladná, Matej Škubla, Michal Semko, Simon Omaník skončili 116-ty.

Ďakujeme našim profesorom fyziky za prípravu v škole a na predmetových prípravách, študentom ďakujeme za záujem súťažiť a reprezentovať seba a školu.

Internetová matematická olympiáda 2021

Internetová matematická olympiáda je súťaž, ktorá sa pravidelne koná posledný novembrový utorok, tento rok sa teda konala 30. novembra. Narozdiel od tradičnej Matematickej olympiády ide o súťaž cez internet a súťaží sa v sedemčlenných tímoch, nie nutne jedného ročníku. Ako pri väčšine tímových súťaží okrem učenia sa spolupráce, môžu súťažiaci nazbierať aj cenné skúsenosti od ostatných v tíme, či už ide o starších alebo šikovnejších. V časovom limite 120 minút tak tímy mali riešiť a napísať postup riešenia na 10 príkladov rôznych náročnosti a z rôznych oblastí.

Medzi 190 tímami sa zúčastnili aj tieto gamčácke:

Na 11. mieste skončili Jozef Mičáň, Pavol Pivko, Viktor Balan a Ela Vojtková (všetci oktáva) spolu s Matejom Repom, Martinom Bellušom a Michalom Urbanom (všetci septima).

Tím v zložení Filip Prutkay, Uršuľa Mária Kossaczká, Alica Dományová, Peter Kumančík, Martin Šindelář a Daniel Medveczky (všetci sexta) skončil na 15. mieste.

Tesne za nimi skončil tím v zložení Roland Vízner, Eduard Mrug, Martin Babala, Vladimír Drobný, Tomáš Chrenko, Alexander Herceg a Jozef Kyčina všetci z triedy III.A.

Šikovní študenti kvinty A skončili na 20. mieste, v tíme boli: Simon Omaník, Viktória Krettová, Viktor Imrišek, Lucia Chladná, Elena Simčová, Michal Imrišek a Andrej Znamenáček.

Piaty tím z II.A v zložení Marek Majerik, Dávid Drobný, Michal Bachratý, Jana Fľaková, Jakub Bojnanský, Matúš Bagin a Matúš Jonaštík skončil na 21. mieste.

Druhý tím zo septimy skončil na 22. mieste, boli v ňom Martin Kips, Tomáš Miklošovič, Matúš Duchyňa, Tereza Vranová, Hana Mičíková, Adam Gramblička a Šimon Harák.

Aktívni študenti z II.A Miroslava Pokorná, Karin Jakubcová, Martin Kováč, Martin Sojka, Mária Ostertágová, Daniel Karas a Viktor Heinlein skončili na 34. mieste.

Ďalší tím v zložení Samuel Stanek, Ivan Kushpel, Branislav Bubán, Filip Makara, Samuel Kadnár, Kristián Andráščik a Matúš Lukáč (všetci IV. A) skončili na 49.mieste.

Študenti kvinty A zložili ešte jeden tím a to Michal Semko, Jaroslav Janáček, Tomáš Kasza, Jakub Šiagi, Juraj Helbich, Ruben Bohovič a Patrick William Grey, ktorý skončil na 123. mieste.

Katarína Papšová, Ján Pavlík, Zuzana Filipovičová, Michaela Kubánová, Diana Rubľova, Viktória Siládiová a Soňa Siváková (všetci I. B) skončili na 142. mieste.

Vďaka našim matematikárom a najmä pánovi profesorovi Kollárovi, ktorý sa venuje príprave našich študentov a motivuje ich ku súťažiam.

Všetkým tímom gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

Attomat 9. kolo

Vo štvrtok 9. decembra 2021 sa uskutočnilo už 9. kolo celoslovenskej matematickej súťaže Attomat a ako vždy na ňom nechýbali ani naši študneti.

V kategórii 6 sa v konkurencii 95 súťažiacich umiestnili študenti z prímy A nasledovne:
Pavol Rybár 7. miesto celkovo, v Bratislavskom kraji 1. miesto
Klára Kusovská 9. miesto celkovo, v Bratislavskom kraji 2. miesto
Filip Solarz 15. miesto celkovo, v Bratislavskom kraji 6. miesto

V kategórii 8 sa v konkurencii 131 súťažiacich umiestnili študenti z tercie A nasledovne:
Jakub Hladík 3. miesto celkovo, v Bratislavskom kraji 2. miesto
Martin Pistovčák 24. miesto celkovo, v Bratislavskom kraji 15. miesto

V kategórii 9 sa v konkurencii 117 súťažiacich umiestnili študenti z kvarty A nasledovne:
Karolína Koutná 3. miesto celkovo, v Bratislavskom kraji 1. miesto
Alexandra Klčová 13. miesto celkovo, v Bratislavskom kraji 2. miesto
Matúš Pokorný 16. miesto celkovo

Gratulujeme k výborným výsledkom, ďakujeme za účasť a repezentáciu našej školy!

Viac o súťazi na stránke Attomatu.

Video týždenník OH Hypnóza 2021 – 9. a 10.

Pozrite si sumárne video z deviateho a desiateho týždňa OH Hypnóza 2021:

Zenit (programovanie) 2021 KK

Vo štvrtok 25. novembra 2021 sa konalo krajské kolo súťaže Zenit v programovaní. Ide o individuálnu súťaž s viacerými úlohami rôznych obtiažností, v ktorej majú študenti vymyslieť a naprogramovať dostatočne optimálne algoritmy na zadané úlohy. Aj keď všetci študenti riešia rovnaké úlohy, sú rozdelení do dvoch kategórii podľa veku – kategórie A a B. Študenti, ktorí úspešne vyriešili školské kolo (konalo sa približne o mesiac skôr), boli pozvaní na krajské kolo.

Úspešní riešitelia krajského kola v kategórii A:
Viktor Balan (Oktáva) – 5. miesto
Martin Belluš (Septima) – 7.miesto
Samuel Stanek (IV. A) – 8. miesto
Ivan Kushpel (IV. A) – 12. miesto
Pavol Pivko (Oktáva) – 14. miesto
Adam Gramblička (Septima) – 15. miesto
Matej Repa (Septima) – 16. miesto
Matúš Duchyňa (Septima) – 18. miesto
Vladimír Drobný (III.A) – 19. miesto
Roland Vizner (III.A) – 23. miesto
Jozef Hoschek (Oktáva) – 24. miesto
Ela Vojtková (Oktáva) – 26. miesto

Ostatní riešitelia krajského kola v kategórii A:
Filip Makara (IV. A), Jozef Kyčina (III. A), Antónia Amosová (Oktáva), Jakub Wolek (Oktáva), Martin Michal Dyttert (Oktáva), Michal Urban (Septima) a Viktor Kotuliak (Septima)

Úspešní riešitelia krajského kola v kategórii B:
David Pelech (III. C) – 4. miesto
Jakub Šiagi (Sexta) – 5. miesto
Alica Dományová (Sexta) – 6. miesto
Martin Šindelář (Sexta) – 7. miesto
Michal Imrišek (Kvinta A) – 7. miesto
Martin Vaško (Kvinta B) – 10. miesto

Ostatní riešitelia krajského kola v kategórii A:
Veronika Duchajová (I. A), Michal Bachratý (II. A),Martin Molnár (Sexta), Matúš Jonaštík (II. A) a Martin Kováč (II. A).

Ďakujeme pánom profesorom za prípravu a realizáciu súťaže u nás na škole.

Všetkým študentom gratulujeme a ďakujeme za početnú účasť na súťaži!

Náboj junior 2021

V piatok 19. novembra 2021 sa konala ďalšia tradičná jesenná súťaž – Náboj junior.

Súťaž je zameraná na matematické a fyzikálne príklady, ktoré sú primárne určené pre štvorčlenné tímy ôsmych a deviatych ročníkov, respektíve študentov tercií a kvárt. Okrem tradične zapojených krajín, ktorými sú Česko, Poľsko a Slovensko, sa súťaž tento rok rozšírila aj do Francúzska. Súťaž, pôvodom zo Slovenska, síce po ročnej pauze, ale mala už 9. ročník. Súťažilo vyše 1000 tímov, pričom slovenských bolo 413 a tých našich 6.

Tím v zložení: Matej Cisko, Michal Haverlík, Marián Kovaľ a Martin Pistovčák, všetci z tercie A sa umiestnili celkovo na úžasnom 2. mieste!

Ján Lakota, Matúš Pokorný, Rudolf Kusý, Viliam Gottweis, ktorí sú žiaci kvarty A, skončili celkovo na bronzovom 3. mieste.

Ďalší tím v zložení Jakub Brňák, Jakub Hýbal, Richard Viskup a Michal Domonkoš sa umiestnili celkovo na 4. mieste.

Tím tercie B v zložení Matúš Fülöp, Jakub Lecák, Leonard Lindvay a Viktor Sabaj skončili ako 14. slovenský tím, celkovo 56.

Kvarta B zložila tím Martina Buršíková, Daniel Compel, Vera Handlovská a Zuzana Trenčanská, ktorí skončili na slušnom 24. mieste medzi slovenskými tímami a celkovo na 87. mieste.

Dvojčlenný tím Ivana Cabaja a Tatiany Ihnátovej žiaľ nezískal žiadne body.

Ďakujeme našim profesorom za skvelú prípravu nielen na hodinách v škole. Ceníme si úspechy študentov a uvedomujeme si, že za ich úspechmi je aj samostatná príprava a záujem.

Všetkým tímom srdečne gratulujeme a ďakujeme za hojnú účasť na súťaži!

Fyzikálny náboj 2021

Ako každú jeseň býva zvykom, aj tento rok sa konal Fyzikálny náboj. A keďže je situácia aká je, konal sa online. V piatok 5. novembra 2021 si svoje schopnosti a znalosti vo fyzikálnych príkladoch preverili nielen slovenskí študenti ale aj študenti z Česka, Maďarska, Írska, Poľska a Ruska. Súťažilo sa vo dvoch kategóriách – seniori a juniori. V päťčlenných tímoch sa dokopy zúčastnilo až 374 tímov. Nechýbali ani gamčácke tímy, ktoré všetky dosiahli skvelé umiestnenia!

V kategórií seniori našu školu reprezentovali 2 tímy:

Už overené zloženie tímu na náboje opäť uspelo! Tím v zložení Pavol Pivko (Oktáva), Jozef Mičáň (Oktáva), Viktor Balan (Oktáva), Matej Repa (Septima), Martin Belluš (Septima) obsadili 1. miesto na Slovensku a aj medzinárodne!

Druhý seniorský tím obsadil 3. miesto v rámci Slovenska a 17. miesto v medzinárodnom poradí. V tíme boli Filip Makara (IV. A), Samuel Stanek (IV. A), Jozef Kyčina (III. A), Eduard Mrug (III. A), Vladimír Drobný (III. A).

Gamča mala bohaté zastúpenie aj v kategórii juniorov:

Tím z kvinty A v zložení Lucia Chladná, Viktória Krettová, Simon Omaník, Michal Semko a Matej Škubla, vybojoval krásne 2. miesto na Slovensku a 6. medzinárodne.

Druhý tím z I. A, ktorého členovia boli Vladimír Drobný, Samuel Kvačka, Jakub Kvačka, Mária Mederlyová a Patrik Prítrský skončili tesne za svojimi spolužiakmi z kvinty A a vybojovali 3. miesto v rámci Slovenska a v medzinárodnom poradí sa umiestnili na peknom 7. mieste.

Tím, ktorý získal v rámci Slovenska 5. miesto bol zložený zo študentov našej Sexty: Filip Prutkay, Daniel Medveczky, Uršuľa Mária Kossaczká, Jakub Lubušký a Michal Cibulka.

Na 8. mieste v slovenskom poradí skončil tím II. A v zložení Michal Bachratý, Matúš Bagin, Marek Majerík, Mária Ostertágová a Jana Fľaková.

Ďakujeme našim fyzikárom za skvelú prípravu nielen na hodinách fyziky a súťažiacim prajeme veľa chuti aj pri samoštúdiu! Všetkým tímom gratulujeme a tešíme z ich úspechov.

Video týždenník OH Hypnóza 2021 – 7. a 8.

Pozrite si sumárne video zo siedmeho a ôsmeho týždňa OH Hypnóza 2021: