Úloha týždňa (06)

Zadanie

Gamčácke sudoku

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riešenie

Ak máte v každom stĺpci, riadku a podoblasti číslice 1 až 9 práve raz, máte správne riešenie ako pri každom sudoku 😉