Úloha týždňa (04)

Zadanie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riešenie