Úloha týždňa (03)

Zadanie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riešenie

Princ odtrhol 15 jabĺk.

Prvej stráži dal polovicu, t.j. 7,5 a ešte 0,5 jabĺčka, spolu teda 8 jabĺk.

Druhej stráži dal zo zbytku, teda zo 7 jabĺk polovicu, t.j. 3,5 a ešte 0,5 k tomu, teda 4 jablká.

Tretej stráži dal zase polovicu z toho čo mu ostalo, t.j. 1,5 a ešte 0,5 jabĺčka k tomu, spolu teda 2 jabĺčka.

Pre otca mu zostalo jedno jabĺčko.

Krájať nemusel ani v jednom prípade a tak všetkým strážam a tiež otcovi vyhovel.