Úloha týždňa (02)

Zadanie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riešenie

20 – 8 – 13 – 9
17 – 5 – 16 – 12
7 – 19 – 10 – 14
6 – 18 – 11 – 15