YPSILON – slovina je hra

Cieľom súťaže je propagovať a popularizovať slovenský jazyk a literatúru ako vyučovací predmet zábavnou formou. Súťaž je určená pre žiakov 2. stupňa (príma – kvarta). Pre každý ročník je vytvorený vedomostný test. Z úspešných riešiteľov sú vyžrebovaní štyria riešitelia, ktorí získajú vecné ceny.