Vráťme knihy do škôl

Projekt Vráťme knihy do škôl podporuje študentov v čítaní, prehlbuje ich záujem o knihy. Študenti si môžu prečítať ľubovoľnú knihu a následne napíšu stručnú recenziu, v ktorej uvedú svoje čitateľskú skúsenosť.

Vďaka zapojeniu sa našich žiakov do tohto projektu získali vyžrebovaní žiaci balíčky kníh a rovnako aj naša škola bola obohatená novými knižnými titulmi.

Študentov podporujeme aj v tvorivom písaní prózy či poézie – môžu sa zapojiť do niekoľkých literárnych súťaží (Literárny Kežmarok, Škultétyho rečňovanky ).