Tall-Tale-Tellin‘

Tall-Tale-Telling je súťaž v prednese príbehov v anglickom jazyku, ktorú organizuje Súkromné bilingválne gymnázium, Česká 10. Zvyčajne sa koná v stredu pred veľkonočnými prázdninami. V prvom kole majú žiaci možnosť predniesť vopred pripravený príbeh o niečom, čo sa im stalo, ktorý by taktiež mal obsahovať morálnu lekciu. V druhom kole žiaci vytvárajú príbeh na mieste len s obmedzeným časom na prípravu. Súťažiaci sú rozdelení do dvoch vekových kategórií: 8-13 rokov a 14-19 rokov. V rámci týchto kategórií sú ešte rozdelení do dvoch skupín podľa úrovne anglického jazyka: skupina, v ktorej sú žiaci s A1, A2 a B1 úrovňou jazyka a skupina, v ktorej sú žiaci s B2, C1 a C2 úrovňou jazyka. Porota hodnotí splnenie formátu, jazyk, reč tela, kreativitu a celkový dojem.

V 10. ročníku súťaže (2022/23) mali naši traja zúčastnení žiaci stopercentnú úspešnosť a umiestnili sa na 2., 2. a 3. mieste v rámci svojich kategórií.

Priebeh a výsledky z 10. ročníka súťaže (2022/23) nájdete na tejto stránke

V prípade záujmu sa na súťaž prihláste u svojho profesora anglického jazyka.