Štúrovo pero

Štúrovo pero je súťaž pre študentov stredných škôl, ktorých zaujíma žurnalistika. Súťažiaci posielajú 2 – 3 práce novinárskeho charakteru v slovenskom jazyku. Hodnotí sa originalita, nápaditosť a štylistická úroveň príspevkov.