Štúrov Zvolen

Štúrov Zvolen je súťaž v rétorike určená pre žiakov všetkých ročníkov. Náročnosť jazykového prejavu je odstupňovaná v rámci jednotlivých kategórií – žiaci reprodukujú zadaný text, vyjadrujú vlastný názor alebo si pripravia výklad či prejav.