Špongia

Športové programovanie, oči neodpudzujúcich grafických interaktívnych aplikácií, je súťaž v programovaní počítačových hier, ktorú usporadúva Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium.

Zúčastniť sa môžu 1-6 členné tímy žiakov ZŠ, SŠ a gymnázií, ktorí majú počas vymedzeného dvojtýždňového limitu vyrobiť a odovzdať vizuálne atraktívnu a používateľsky príjemnú grafickú hru na zadanú tému. Po odovzdaní svoj program odprezentujú pred porotou ako aj ďalšími účastníkmi.