Shakespeare memorial

Shakespeareov pamätník je recitačná súťaž v prednese poézie a prózy v anglickom jazyku. Je to súťaž organizovaná každoročne na Gamči v období novembra, pretože víťazi celoškolského kola postupujú do Celonárodného kola, ktoré sa stále koná v decembri, v priestoroch Zichyho paláca.

Táto súťaž sa organizuje v nasledovných kategóriách:

  • 1. kat. – próza, študenti 1. a 2. ročníka osemročných gymnázií
  • 2. kat. – poézia, študenti 1. a 2. ročníka osemročných gymnázií
  • 3. kat. – próza, študenti 3. a 4. ročníka osemročných gymnázií
  • 4. kat. – poézia, študenti 3. a 4. ročníka osemročných gymnázií
  • 5. kat. – próza, študenti 1. až 4. ročníka štvorročných gymnázií a 5. až 8. ročníka osemročných gymnázií
  • 6. kat. – poézia, študenti 1. až 4. ročníka štvorročných gymnázií a 5. až 8. ročníka osemročných gymnázií

Je každoročnou výzvou nielen vzhľadom na narastajúci počet súťažiacich, ale aj vďaka kvalite a kreativite ich prednesu. Súťažiaci sa prezentujú svojím umeleckým prednesom a literárnym cítením, ako aj hereckým talentom a samozrejme perfektnou anglickou výslovnosťou.