Scratch cup

Súťaž je určená najmä žiakom ZŠ a nižších ročníkov osemročných gymnázií, ktorí majú záujem o programovanie.