Python cup

Súťaž je určená žiakom, ktorí majú záujem o programovanie v jazyku Python s využitím jeho grafických možností výhradne iba pomocou modulov turtle a tkinter.

Súťaž je určená pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ a 1. až 4. ročníka stredných škôl.