Pytagoriáda

Pytagoriáda je súťaž určená pre žiakov 3. – 8. ročníka ZŠ, naši žiaci sa jej zúčastňujú v príme, sekunde a tercii v kategóriách P6, P7 a P8, ktoré sú trojkolové (školské, okresné a celoštátne kolo).
V Pytagoriáde okrem správne vypočítaných príkladov záleží na čase, za ktorý ich žiaci vypočítajú. Oproti matematickej olympiáde sa nehodnotí postup, iba výsledok.

Súťažné kolo spočíva v riešení 15 úloh (20 úloh v celoštátnom kole) počas 60 minút. Súťažiaci získa 1 bod za každý správne vypočítaný príklad a za každé 4 ušetrené minúty do 60 minút ďalší bod (každé 3 celé minúty v celoštátnom kole). Úspešným riešiteľom je súťažiaci, ktorý získa aspoň 10 bodov (resp. 12 v celoštátnom kole) za správne riešenia úloh. Pri rovnakom počte bodov rozhodujú o úspešnosti body za úlohy.