Olympiáda v informatike

Olympiáda v informatike má dve kategórie. Do kategórie A sa môžu zapojiť všetci žiaci stredných aj základných škôl. Má tri kolá: domáce, krajské a celoštátne.

Do kategórie B sa smú zapojiť len tí žiaci, ktorí ešte ani v tomto, ani v nasledujúcom školskom roku nebudú končiť strednú školu. Má dve kolá: domáce a krajské.

Za každú úlohu domáceho kola sa dá získať od 0 do 10 bodov. Všetky úlohy domáceho kola sa odovzdávajú prostredníctvom webového rozhrania. Na základe bodov domáceho kola stanoví komisia bodovú hranicu potrebnú na postup do krajského kola.