Náboj Junior

Náboj Junior je medzinárodná súťaž v matematike a fyzike určená pre 4-členné tímy žiakov primárne 8. a 9. ročníka základných škôl a tercie a kvarty osemročných gymnázií. Súťaž trvá 120 minút.

Súťaž prebieha v rovnakom termíne na určenom mieste v rámci Slovenska. Tímy postupne dostávajú úlohy, ktoré majú vyriešiť. Snahou je vyriešiť počas dvoch hodín čo najviac úloh. Vyhráva tím, ktorý počas dvoch hodín vyrieši najviac úloh.

Podrobnejšie informácie možno nájsť na webovej stránke TROJSTENu.