Mladý novinár

Súťaž Mladý novinár je určená pre študentov kvinty, sexty a 1., 2. ročníka štvorročného a päťročného štúdia. Študenti súťažia v 4-členných tímoch a ich úlohou je spracovať informácie k zadanej téme do formátu novín. Téma nie je zverejnená vopred a súťažiaci sa musia vysporiadať so zadanými úlohami v presnom časovom limite. Texty hodnotia profesionálni novinári a odkomunikujú so súťažiacimi aj ich nedostatky a spolupracujú na korekcii textov. Výslednú podobu novín hodnotí skúsená novinárka.