Math race

MathRace je matematická tímová online súťaž pre študentov stredných škôl. Súťaž riešia 2-4 členné tímy stredoškolákov zo Slovenskej i Českej republiky, ktorí majú vyriešiť 45 úloh za 3 hodiny.

MathRace je výnimočný tým, že prepája používanie matematických znalostí s voľne dostupnými matematickými nástrojmi 21. storočia.

Úlohy sú teda koncipované tak, aby pri použití literatúry, internetu a iných nástrojov bolo pre vyriešenie úlohy nutné intenzívne premýšľať.