iBobor

Symbolom súťaže je usilovný, inteligentný a čulý bobor. Hlavným cieľom je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie u všetkých žiakov. Súťaže sa môže zúčastniť každý žiak už od 2. ročníka ZŠ. Každý účastník sa dozvie počet bodov a percentil v deň po súťažnom dni.