Hviezdoslavov Kubín

Hviezdoslavov Kubín je súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy, do ktorej sa môžu zapojiť žiaci všetkých ročníkov. Súťaž je rámcovaná časovým limitom a rozsahom, ktorý by mali súťažiaci dodržať. Výber prezentovaných literárnych textov je rôznorodý od slovenských aj svetových autorov.