Geografická olympiáda

Geografická olympiáda (GO) je určená žiakom základných škôl, osemročných gymnázií a stredných škôl so záujmom o geografiu a iné geografii príbuzné vedné odbory. Patrí medzi najstaršie predmetové olympiády na Slovensku, v tomto školskom roku sa uskutoční už jej 52. ročník. Žiaci a žiačky nášho gymnázia patria už vyše štvrťstoročia medzi najúspešnejších na Slovensku.

GO sa člení na 7 kategórii a organizuje sa v 4 kolách – školskom, obvodnom, krajskom a celoštátnom. Najlepší súťažiaci zo stredných škôl sa zúčastňujú Medzinárodnej geografickej olympiády (IGEO).

Pre žiakov prímy až kvarty sú určené vekové kategórie F a E. Študentky a študenti 3. stupňa súťažia v tematických kategóriách A a B, kde je potrebné okrem absolvovania testovej časti vypracovať aj prácu, alebo poster na konkrétnu tému. Témy sú už zverejnené, záujemci si však môžu zvoliť aj vlastnú tému. Práce treba odovzdať spravidla do polovice februára.

Pre stredoškolákov je určená aj kategória Z, v ktorej základné a krajské kolo prebieha len formou testov. V tejto kategórii bola v minulom školskom roku GAMČA vôbec najúspešnejšou školou v Bratislave. Do celoštátneho kola postúpili F. Šulek, J. Šváby, Š. Bartovic a Daniel Karas. Posledne menovaný sa umiestnil na fantastickom 4. mieste.

V kategórii Z môžu súťažiť aj žiaci 2. stupňa. Základné kolo prebieha online formou.

Podrobné informácie nájdete na stránke GO: Geografická olympiáda – Národný inštitút vzdelávania a mládeže (iuventa.sk)