Fyziklání

Je tímová súťaž žiakov stredných škôl alebo príslušných ročníkov osemročných gymnázií. Žiaci súťažia v najviac päťčlenných tímoch.

Tímy súťažia v troch kategóriách – A, B a C:

  • V kategórii A môžu súťažiť iba tímy s koeficientom ≤ 4
  • V kategórii B môžu súťažiť tímy s koeficientom ≤ 3
  • V kategórii C môžu súťažiť tímy s koeficientom ≤ 2

Koeficient sa určuje ako aritmetický priemer koeficientov všetkých členov tímu, pričom koeficient vyjadruje príslušný ročník štúdia.

Tímy postupne dostávajú úlohy, ktoré majú vyriešiť. Snahou je vyriešiť počas troch hodín čo najviac úloh. Vyhráva tím, ktorý počas troch hodín vyrieši najviac úloh.

Súťaž prebieha v dvoch formách :

  • Fyziklání – online v termíne november

Zúčastniť sa môžu tímy v ľubovoľnom zložení maximálne piatich členov a v ľubovoľnej kategórii za predpokladu splnenia podmienok pre danú kategóriu. Je to internetová súťaž a prebieha online v čase od 17,00 – 20,00 hod.

  • Fyziklání prezenčne v Prahe, organizuje MFF UK v termíne február

Podmienkou účastí nie je absolvovanie internetovej online súťaže.

Podrobnejšie informácie možno nájsť na webovej stránke Fyziklání

Podrobnejšie informácie pre internetovú súťaž možno nájsť na webovej stránke Fyziklání – online