Fyzikálny Náboj

Je tímová súťaž žiakov stredných škôl alebo príslušných ročníkov osemročných gymnázií. Žiaci súťažia v päťčlenných alebo štvorčlenných tímoch. Všetci členovia tímu sú žiakmi tej istej školy.

Tímy súťažia v dvoch kategóriách – Seniori a Juniori.

V kategórii Juniori môžu súťažiť iba tímy, ktorých členovia sú žiakmi 1. alebo 2. ročníka štvorročného štúdia a kvinty a sexty osemročného štúdia.

V kategórii Seniori môžu súťažiť tímy 3. alebo 4. ročníka štvorročného štúdia a septimy a oktávy osemročného štúdia, ale môžu súťažiť aj stredoškoláci v nižšom ročníku štúdia.

Súťaž prebieha v rovnakom termíne na určenom mieste v rámci Slovenska. Tímy postupne dostávajú úlohy, ktoré majú vyriešiť. Snahou je vyriešiť počas dvoch hodín čo najviac úloh. Vyhráva tím, ktorý počas dvoch hodín vyrieši najviac úloh.

Podrobnejšie informácie možno nájsť na webovej stránke TROJSTENu.