Chemiklání

Chemiklání je česko-slovenská tímová súťaž organizovaná Fakultou chemicko-technologickou Univerzity Pardubice. Zapojiť sa môžu troj- až päťčlenné tímy v dvoch kategóriách. Podmienka je, aby súťažiaci mali v deň súťaže aspoň 15 rokov.

Kategória A je určená všetkým, ale náročnosťou je vhodnejšia pre žiakov tretieho a štvrtého ročníka.

Kategória B je určená žiakom prvého a druhého ročníka. Zapojiť sa môžu aj študenti kvarty, pokiaľ spĺňajú vekový limit.

Samotná súťaž trvá jeden deň a koná sa v priestoroch Univerzity Pardubice. Z jednej školy možno vyslať jeden tím do kategórie A a jeden tím do kategórie B. Do súťaže sa však treba včas registrovať, pretože kapacita je obmedzená. Pri registrácii je potrebné vyriešiť jednoduchú úlohu. Počas súťaže riešia tímy jednotlivé úlohy od najjednoduchších po najnáročnejšie.

Úlohy sú formulované tak, aby sa pri ich riešení súťažiaci aj zabavili. Každý tím si môže so sebou doniesť ľubovoľné množstvo odbornej literatúry, ktorú môže počas súťaže použiť. Elektronické zdroje sú však zakázané. Vyhráva tím, ktorý v stanovenom čase správne vyrieši najviac úloh. Na konci dňa býva vyhodnotenie, v rámci ktorého najúspešnejšie tímy dostanú diplomy a vecné ceny. Žiaci prvých troch tímov v kategórii A zároveň dostanú prísľub ročného štipendia, pokiaľ sa rozhodnú nastúpiť na Fakultu chemicko-technologickú Univerzity Pardubice.

V školskom roku 2022/2023 mala Gamča zastúpenie v oboch kategóriách, pričom mladší študenti v kategórii B suverénne vyhrali s vysokým bodovým náskokom oproti tímu, ktorý skončil na druhom mieste. Seniorský tím v kategórii A tiež dopadol veľmi dobre a nakoniec obsadil šieste miesto.

Ak sa chcete zapojiť, pozorne sledujte informácie na stránke súťaže, aby ste neprepásli termín registrácie. Súťaž sa zvykne konať vo februári, no registrácia prebieha už na jeseň.