Chemický náboj

Ak vám je tento názov povedomý, tak sa nemýlite. Súťaž funguje na podobnom princípe ako známejšie verzie z matematiky a fyziky. Jedná sa teda o tímovú súťaž stredoškolákov. Každý tím môže mať troch až štyroch členov.

Prvé dva ročníky súťažia v juniorskej kategórii, tretiaci a štvrtáci v seniorskej kategórii.

Jedná sa o jednodňovú súťaž, ktorej cieľom je okrem preverenia vašich vedomostí aj upevniť schopnosť spolupráce, zabaviť sa a spoznať žiakov z iných škôl, ktorí majú tiež záujem o chémiu. Okrem vedomostí a dobrej nálady si treba prichystať aj dobrú kondičku. Pravidlá súťaže totiž hovoria, že ďalšiu úlohu dostanete až po vyriešení a ohodnotení predchádzajúcej. Keďže vyhráva tím, ktorý v stanovenom čase stihne vyriešiť najviac úloh, tak počas súťaže sa nabeháte medzi svojim stolom a hodnotiteľmi, ktorí rozhodnú, či ste úlohu vyriešili správne a buď vás pošlú späť, aby ste si opravili chyby alebo vás pošlú k druhému stolu, kde obdržíte zadanie ďalšej úlohy. Najlepšie tímy sú odmenené vecnými cenami.

V školskom roku 2022/2023 sa konal historicky prvý ročník Chemického náboja, zatiaľ iba na celoslovenskej úrovni, no v ďalších rokoch sa plánuje rozšíriť súťaž na medzinárodnú. Z Gamče sme vyslali dva juniorské a dva seniorské tímy a počínali si veľmi dobre. Juniori obsadili prvé a tretie miesto. Seniorské tímy skončili na štvrtom a ôsmom mieste.

Ak chcete byť ďalšími úspešnými riešiteľmi Chemického náboju, sledujte ich stránku. Okrem podrobnejších pravidiel tam nájdete najmä dôležité informácie o termínoch registrácie a konania súťaže. Predpokladaný termín súťaže v tomto školskom roku je začiatok novembra.