Chemická olympiáda

Chemická olympiáda (CHO) je klasická postupová súťaž, ktorej jednotlivé kolá prebiehajú prevažne v druhom polroku školského roka. Presné termíny jednotlivých kôl bývajú zverejnené v septembri a nájdete ich na nástenke pred kabinetom biológie a chémie. Pre žiakov gymnázií sú určené štyri kategórie, ktoré uvádzame od najľahšej po najnáročnejšiu:

  • Kategória D – pre žiakov kvarty,
  • Kategória C – pre žiakov kvinty a prvých ročníkov,
  • Kategória B – pre žiakov sexty a druhých ročníkov,
  • Kategória A – pre žiakov septimy, oktávy, tretích a štvrtých ročníkov.

Žiak nesmie súťažiť v kategórii určenej pre nižší ročník než ten, v ktorom je. Môže však súťažiť vo vyššej kategórii. Na Gamči tradične súťažia v kategórii D aj žiaci tercie alebo dokonca sekundy. Podobne je to aj vo vyšších kategóriách. Šikovní študenti môžu v jednom školskom roku súťažiť aj v dvoch rôznych kategóriách.

Všetky štyri kategórie začínajú domácim kolom, ktorého cieľom je nasmerovať súťažiacich v tom, ktorým témam sa majú pri príprave venovať. Nasleduje školské kolo, ktorého úspešní riešitelia môžu postúpiť do krajského kola (v kategórii D je pred krajským kolom ešte okresné kolo). Počet postupujúcich závisí od kapacít Prírodovedeckej fakulty UK, na ktorej sa krajské kolá konajú. V školskom roku 2022/2023 obsadili Gamčáci prvé miesta vo všetkých kategóriách. V najvyššej kategórii A sa postupuje ďalej do celoštátneho kola. V školskom roku 2022/2023 sa do celoštátneho kola prebojovalo až päť Gamčákov a všetci sa stali úspešnými riešiteľmi. Bol medzi nimi aj celoslovensky najmladší súťažiaci – Martin Pistovčák, ktorý bol vtedy len kvarťanom! Tí najúspešnejší môžu následne zabojovať o postup na medzinárodnú chemickú olympiádu. Do tohto boja sa okrem Martina zapojili aj Matej Škubla a Matúš Bagin. Matejovi Škublovi sa to nakoniec podarilo a vo švajčiarskom Zürichu získal striebornú medailu! Zoznam ďalších úspešných súťažiacich nájdete na nástenke pred kabinetom aj na webovej stránke školy.

Ak sa aj Ty chceš zapojiť do CHO, neváhaj a zapíš sa na jeden z krúžkov, ktoré žiakov na olympiádu pripravujú. Ak si nie si istý, ktorý krúžok je pre Teba vhodný, spýtaj sa svojho učiteľa chémie alebo sa zastav priamo v kabinete biológie a chémie.