Best in English

Best in English je online súťaž v anglickom jazyku, každoročne organizovaná v druhej polovici novembra. Účastníci musia spĺňať vekový limit 14-20 rokov. Test, ktorý študenti vypĺňajú maximálne 60 minút sa skladá z úloh zameraných na gramatiku, slovnú zásobu, čítanie s porozumením a počúvanie s porozumením, úlohy majú často viacero správnych odpovedí. Každý súťažiaci musí mať vlastné slúchadlá a ideálne aj laptop. Po ukončení testu vidia študenti svoj bodový výsledok a čas vypracovania testu a približne o dva týždne si môžu svoje výsledky porovnať s tisíckami ďalších študentov nielen zo Slovenska, ale z celého sveta.

V ročníku 2022/2023 sa ôsmi najlepší študenti Gamče – ktorých výsledok sa spriemeroval – umiestnili v rámci slovenských škôl na fantastickom druhom mieste.

V prípade záujmu sa na súťaž prihláste u svojho profesora anglického jazyka a pre bližšie informácie navštívte stránku https://bestinenglish.org/