BARS

Stredoškoláci, ktorí túžia po dobrodružstve, sa môžu zapojiť do vedeckej súťaže BARS. Do tejto súťaže, ktorá funguje pod záštitou Slovenskej akadémie vied (SAV), sa môžu zapojiť trojčlenné tímy žiakov a riešiť rôznorodé teoretické a praktické úlohy, ktoré odovzdajú do polovice novembra na vyhodnotenie. Žiaci riešia úlohy z oblasti prírodných vied, človeka, techniky, spoločnosti ako aj praktické úlohy, úlohy o krajine, v ktorej bude uskutočnená expedícia, a rôzne bonusové úlohy. Najúspešnejší riešitelia sa posúvajú do finále. Tam ich čaká štvordňové sústredenie s vedcami a odborníkmi. Celkoví víťazi súťaže sa zúčastnia mesačnej letnej výpravy spolu s vedeckým tímom.

Podrobné informácie o súťaži nájdete na tejto stránke