Knižnica

Gamčácka knižnica sa nachádza na 1. poschodí a je súčasťou kabinetu slovenského a anglického jazyka.

Knižnicu nemôžu využívať tretie osoby mimo Gamče.