Cambridge English Qualifications: C1 Advanced

A feature of English that makes it different compared with all other languages is its global spread.
D. Crystal

CAE SEMINÁR

Gamča ako prípravné centrum pre Cambridgeské skúšky ponúka svojim študentom i seminár Cambridge English: Advanced (CAE). Ide o povinne voliteľný predmet pre študentov 3. a 4. ročníka, ktorého náplňou je príprava na medzinárodnú skúšku Cambridge Advanced (CAE, úroveň C1). Cez interaktívne aktivity, individuálnu či skupinovú prácu a diskusie sa študenti zoznamujú s formátom a štýlom testovania, trénujú si zručnosti v čítaní s porozumením a počúvaní, opakujú gramatiku, zdokonaľujú písanie rôznych žánrov a pripravujú sa na ústnu časť skúšky. Seminár je navrhovaný na 2 roky a po jeho absolvovaní sú študenti pripravení na cambridgeskú skúšku na úrovni C1.

CAE SKÚŠKA

Skúška pozostáva zo 4 častí:

 1. Reading and Use of English (1 hod. 30 min.)
   • testuje prácu s textami (fikcia, noviny, časopisy) a ovládanie anglickej gramatiky a slovnej zásoby pomocou rôznych typov úloh
   • pozostáva z 8 častí s 56 otázkami a váha v celkovom hodnotení predstavuje 40%
 2. Writing (1 hod. 30 min.)
   • ide o vytvorenie 2 rozličných písomných prác (eseje, formálne či neformálne listy, emaily, návrhy, reporty a recenzie)
   • váha v celkovom hodnotení predstavuje 20%
 3. Listening (cca 40 min.)
   • v tejto časti je potrebné sledovať a porozumieť rôznym nahrávkam (interview, rozhlasové vysielanie, prezentácie či každodenná komunikácia)
   • pozostáva zo 4 častí s 30 otázkami a váha v celkovom hodnotení je 20%
 4. Speaking (cca 15 min.)
   • testuje schopnosť efektívne komunikovať v rôznych situáciách
   • ústna časť skúšky prebieha buď v pároch alebo malých skupinách (max. 3 študenti)

CAE CERTIFIKÁT

Po úspešnom absolvovaní skúšky dostanú študenti certifikát:

 • „Grade A“ – študenti preukážu výnimočné zručnosti na úrovni vyššej ako požadovaná úroveň C1, preto dostanú certifikát, na ktorom bude uvedená vyššia úroveň C2
 • „Grade B“ alebo „Grade C“- študenti absolvujú skúšku úspešne a dostanú certifikát, na ktorom bude uvedená dosiahnutá úroveň C1
 • certifikát dostanú aj študenti, ktorí síce nedosiahli úroveň C1, avšak preukázali všetky zručnosti na úrovni B2 (na certifikáte bude v tomto prípade uvedená dosiahnutá úroveň B2!)

Keďže študenti Gamče nevynikajú iba v matematike, ale aj v cudzích jazykoch, mnohí si vyberú i náročnejšiu cestu, t.j. prihlásia sa (a získajú) medzinárodný certifikát tej najvyššej úrovne, t.j. Cambridge Proficiency (CPE, úroveň C2).

Výhody získania CAE certifikátu:

 • efektívna komunikácia na profesionálnej úrovni
 • celoživotná a medzinárodná platnosť
 • obohatenie každého životopisu
 • vstupná brána na VŠ a univerzity v zahraničí
 • vyššie sebavedomie 😊

Viac informácií nájdete na C1 Advanced | Cambridge English