Deň prijímačiek

Viac informácii ku dňu prijímačiek v školskom roku 2023/24 bude oznámených na tejto stránke v dostatočnom predstihu.