Deň prijímačiek

Viac informácii ku dňu prijímačiek v školskom roku 2022/23 bude oznámených na tejto stránke v dostatočnom predstihu.